Porady psychologiczne i terapia dla ludzi biznesu

INDYWIDUALNY TRENING ANTYSTRESOWY I ANTYLĘKOWY 

Stres jest aktywną reakcją, mobilizującą organizm ludzki do odpowiedzi na stawiane mu wymagania lub nieznaną mu sytuację. Może być on odpowiedzią organizmu zarówno na realną sytuację, jak i na zdarzenie odczuwane przez człowieka jako zagrażające.

W większości przypadków stres wywołuje niemożność poradzenia sobie z daną sytuacją, ze względu na niekorzystną ocenę własnych możliwości. Nadmierny stres spowodowany głównie presją życia i sposobami w jaki się go odbiera, leży u podstaw większości chorób i dysfunkcji, pozbawia człowieka radości i spokoju i - w konsekwencji - zdrowia.

Sesje będą zaprojektowane pod kątem Twoich indywidualnych potrzeb. Będą ukierunkowane na jak najlepsze wykorzystanie Twoich osobistych zasobów i talentów w celu kształtowania lepszych relacji z innymi.

Niektóre elementy programu antystresowego i antylękowego:

 • Zdiagnozowanie najważniejszych obszarów stresu i stylów radzenia sobie z nim.
 • Uświadomienie sobie stresu, czyli odczucie symptomów przeżywanego stresu, a więc bycie świadomym tego, co się dzieje w moim organizmie na poziomie fizycznym i emocjonalnym.
 • Zidentyfikowanie źródeł stresu, czyli sytuacji, zdarzeń, które wywołują we mnie różne emocje,   między innymi, takie jak: lęk, strach, niepokój. 
 • Określenie, jakie znaczenie mają dla klienta te sytuacje, czy zdarzenia. 
 • Zdiagnozowanie irracjonalnych przekonań zniekształcających obraz świata. Praca z konstruktywnymi przekonaniami.
 • Poznanie postaw, myślenia, pokarmów i ćwiczeń fizycznych redukujących stres, technik relaksacyjnych i oddechowych. Uczenie się jak najczęściej żyć tu i teraz.
 • Dokonanie spokojnej oceny sytuacji, nie zawężającej i nie zniekształcającej rzeczywistości oraz obiektywnej interpretacji zdarzeń.
 • Radzenie sobie z zamartwianiem się i czarnowidztwem.

 POZOSTAŁA OFERTA

 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Terapia psychomedduchowa
 • Porady i konsultacje psychologiczne oraz terapia dla osób odczuwających lęki, przeżywających nastroje depresyjne i konflikty wewnętrzne, poddawanych mobbingowi,
 • Porady psychologiczne, wsparcie i terapia dla kobiet i mężczyzn w krytycznych okresach życia
 • Porady psychologiczne, wsparcie i terapia dla osób wypalonych zawodowo
 • Indywidualny trening antylękowy i antystresowy
 • Sesja indywidualna pracy z ciałem, psycho-emotional yoga therapy
 • Sesja indywidualna relaksacji i medytacji
 • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne z zakresu psychologii biznesu
 • Konsultacje przez e-mail, Skype i telefon

 Opracowanie programów i treści szkoleniowych dla firm oraz przeszkolenie trenerów w zakresie ich wdrożenia. 

Tematyka: komunikacja interpersonalna, twórcze rozwiązywanie problemów i konfliktów, kształtowanie zachowań asertywnych, rozwijanie umiejętności pracy z grupą,  radzenie sobie ze stresem, skuteczne motywowanie ludzi do pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, zdrowy styl życia, kszatłtowanie umiejętności przywódczych i kierowniczych, budowanie zespołów pracowniczych, umiejętności menedżerskie.

Przeprowadzenie na terenie Warszawy szkoleń i warsztatów z następującej tematyki:

zdrowy styl życia; radzenie sobie ze stresem i emocjami; praktyka medytacji uważności i różnych technik wyciszających umysł i relaksujących ciało. 

Konsultacje psychologiczne przez skype lub/i telefon dotyczące: bieżących problemów psychologicznych pracowników i kadry zarządzającej, związane z wysoką frekwencją pracowników i brakiem motywacji do pracy, złą atmosferą w pracy.